Referenssit

KULJETUKSET

SUOSITTELEN!
- SKANLOG / JANNE AHO, TJ

Vuonna 2016 Suomeen rantautunut tanskalainen perheyritys Skanlog Oy valitsi Hemmon Kuljetuksen yhteistyökumppanikseen ravintoloiden suoratoimituksiin viime vuonna. ”Hemmon Kuljetuksen hyvä maine oli minulle entuudestaan tuttu, mutta aiempaa yhteistyökokemusta ei vielä siinä vaiheessa ollut”, kertoo Skanlogin toimitusjohtaja Janne Aho.

Skanlog on monipuolisia logistiikkapalveluja tarjoava yritys, joka työllistää vakituisesti noin 50 henkeä, ja sesonkiaikoina vielä reilusti enemmän. Janne päätyi ottamaan yhteyttä Hemmon Kuljetukseen, kun asiakkaiden toiveesta normaalin toimitusketjuun tarvittiin lisäpalveluita, kuten tuotteiden hyllytystä.

”Etsimme aina kokoomme sopivia kumppaneita, joille on ominaista nopea reagointi, toiminnan joustavuus ja kehityshalukkuus. Ensimmäisestä yhteydenotostani asti tuntui, että Hemmon Kuljetuksen kanssa toimintatavat ovat muokattavissa ja räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Meille on hyvin tärkeää, että yhteistyökumppanimme ovat kanssamme saman henkisiä ja että voimme luottaa siihen, että heillä on sama pyrkimys kuin meillä.”

Hemmon Kuljetus hoitaa Skanlogin toimitusten jakelun ravintoloihin Turussa ja Tampereella. Ajoja on useita viikossa ja niiden toteutus vaatii kuljettajilta erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. ”Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhömme. Erityismaininnan saa yrityksen reagointinopeus mihin tahansa meiltä tulleeseen kysymykseen, muutosehdotukseen ym. Kyselyihin vastataan ja asiat hoidetaan aina ilman turhia viiveitä,” Janne kuittaa.

PIKAKULJETUKSET

Tulossa

LÄHETTIPALVELUT

Tulossa

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Muuttomaailma.fi suosittelema muuttopalvelu

Unohtuiko jotain?

Jokaiselle yritykselle tulee vastaan tilanteita, joissa lähetyksestä unohtui jotain, tai tavara ei ehtinyt normaalikuljetuksen mukaan. Me olemme täällä sitä varten – hoidetaan homma kuntoon!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hemmon Kuljetus Oy (0990319-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laura Laaksonen
040 552 9343
laura.laaksonen@hemmonkuljetus.fi

Henkilörekisterin nimi

Hemmon Kuljetus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hemmon Kuljetus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
laura.laaksonen@hemmonkuljetus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.